• Laserová terapie

  Laser (akronym z anglického Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, tj. 'zesilování světla stimulovanou emisí záření) je optický zdroj elektromagnetického záření tj. světla v širším smyslu. Světlo je z laseru vyzařováno ve formě úzkého svazku; na rozdíl od světla přirozených zdrojů je koherentní a monochromatické, z toho tedy vyplývá že laser je optický zdroj emitující fotony v koherentní paprsek.

  Diodový laser
  Nejlépe se vstřebává v tkáních, kde je přítomno červené krevní barvivo – hemoglobin. Proto je tento laser nejúčinnější při ošetření měkkých tkání jako je dáseň, sliznice nebo kůže.

  Indikace:

  • degenerativní onemocnění: akutní exacerbace artrózy
  • ortopedická onemocnění: bolesti achillovy šlachy, bolesti zad, artritidy, záněty burs, patní ostruhy, epikondylitidy (tenisový a golfový loket)
  • dermatologická onemocnění: jizvy, herpes zoster, dekubity, strie, bércové vředy, popáleniny, dermatitidy, ekzémy
  • neurologická onemocnění: neuralgie, neuritidy, periferní parézy, tinnitus, karpální tunel
  • postraumatické komplikace: distorze, kontuze, hematomy
  • revmatická onemocnění: záněty šlach a svalů

  Účinky laseru na tkáň
  Analgetický účinek: Analgetický účinek většinou přichází ihned po první aplikaci laseru. Je dán uvolněním endorfinů a serotoninu. Zlepšuje prokrvení tkáně a pomáhá vstřebávání edému.
  Protizánětlivý účinek: Laser urychluje proliferaci lymfocytů, aktivuje činnost monocytů a makrofágů a pomáhá k efektivnější a rychlejší fagocytóze.
  Biostimulační účinek: použití laseru má regenerační účinek na poškozenou tkáň, urychluje hojení poškozených cév, aktivuje syntézu kolagenu a stimuluje tvorbu leukocytů.

  Kontraindikace:

  • přímé ozáření očí
  • horečnatá onemocnění
  • ozáření endokrinních žláz
  • ozáření břišní krajiny (gravidita, menstruace)
  • záchvatovitá onemocnění: epilepsie
  • onkologická onemocnění (v anamnéze)
  • fotosenzitivující terapie - např. Warfarin, Fastum gel

  Bezpečnostní rizika
  Bezpečnostní symbol laseru třídy 2 a vyšší Pokud laser pracuje na určitých vlnových délkách, na které je schopno se oko soustředit a které mohou být dobře soustředěny sítnicí a rohovkou oka, pak může vysoká koherence a malý rozptyl laserového paprsku u některých typů laserů způsobit, že je přijímaný paprsek soustředěn pouze do extrémně malého bodu na sítnici. To vede k bodovému přehřátí sítnice a k trvalému poškození zraku. Lasery jsou rozděleny do bezpečnostních tříd:

  • třída I: možný trvalý pohled do svazku laserového paprsku
  • třída II: kontinuální a viditelné záření, přímý pohled do zdroje možný, oko ochrání mrkací reflex
  • třída III:
   • a) totéž jako třída II, ale oko již může být poškozeno při pohledu do zdroje pomocí optické soustavy (např. dalekohled)
   • b) nebezpečí poškození oka, nutno používat ochranné pomůcky (i při pozorování odrazu), max. emise 0,5 W
  • třída IV: totéž jako třída III b), emise překračuje výkon 0,5 W

  Sondy:

  Infračervená sonda s přisvícením

  Základní vlastnosti:

  • Infračervená sonda (konvergentní) - 830nm/400mW
  • Paprsek infračervené sondy proniká hlouběji do tkání
  • Infračervené sondy jsou vybaveny pilotním přisvětlujícím paprskem

  Červená sonda

  Základní vlastnosti:

  • Červená sonda (divergentní) - 685nm/50mW
  • Červené sondy jsou vhodné k léčbě povrchových struktur (kůže, sliznice) při poraněních, jizvách nebo hematomech


  Kombinovaná (infračervená a červená) laserová sprcha

  Základní vlastnosti:

  • Kombinovaná (červená & infračervená) sprcha - celkový výkon 1600mW, 4x 50mW / 685nm, 4x 400mW / 830nm, 13x 16mW / 470nm (modré světlo)
  • Velmi efektivní při léčbě velkých ploch
  • Homogenní laserový paprsek dokáže snadno a rychle pracovat i na ploše větší než 50cm2
  • Laserové sprchy jsou vybaveny 13 modrými, vysoce svítícími LED diodami o vlnové délce 470nm vhodnými zejména pro kosmetické aplikace (akne, hypo-pigmentace aj.)
  • Kontinuální a pulzní režim