Náš tým

MUDr. David Pupala
Kvalifikovaný lékař a odborník na korektivní a estetickou medicínu. Absolvent 3. Lékařské Fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je členem České lékařské komory a České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

Certifikovaný odborník na zákroky v estetické medicíně a obrysovou plastiku. Během své praxe získal nejrůznější certifikace především pro aplikaci výplňových materiálů a botulotoxinu, niťových a závěsných liftingů, lipolýz, mezoterapii a chemického peelingu. Dále je plně certifikován pro užití radiofrekvenčních a laserových metod v estetické medicíně.

V rámci postgraduálního vzdělávání se pravidelně zúčastňuje tuzemských i zahraničních seminářů a kongresů zaměřených na problematiku laserové, estetické a korektivní medicíny.

Díky svému profesionálnímu a zároveň i lidskému přístupu získal nejen českou klientelu, ale i zahraniční.

Mluví plynně anglicky.


Andrea Boháčová
Specializuje se na neinvazivní zákroky, zeštíhlení a AntiAging. Je plně certifikována v oblasti neinvazivních metod rejuvenace pleti, mezoterapii, aplikaci chemického peelingu a přístrojové zeštíhlení.

Pravidelně se zúčastňuje tuzemských i zahraničních seminářů zaměřených na AntiAging, neinvazivní metody zeštíhlení a zdravý životní styl.

Studuje třetím rokem Speciální pedagogiku na Univerzitě J. A. Komenského. Nyní působí jako manažerka Estetického a regeneračního centra Amaryllis a West Art Medica. Neustále se vzdělává v oblasti kosmetologie, wellness a psychologie.

Mluví plynně anglicky.


Bc. Monika Berkyová
Odborník v oblasti osobního a profesního poradenství, speciálně pedagogického poradenství a psychologie. Specializuje se především na řešení mezilidských vztahů, problematiku dětí a mládeže. Při své praxi využívá mnoho metod, jako jsou relaxační metody např. NLP (neurolingvistické programování), emoční přeladění, racionální přehodnocení stresové situace, korekce vztahu k sobě, řízená vizualizace, pozitivní myšlení, atd.

Vystudovala Speciální pedagogiku na Univerzitě J. A. Komenského, státní závěrečnou zkoušku má z psychologie, speciální pedagogiky a psychopedie.

Trvale se v oboru speciální pedagogiky a psychologie vzdělává a účastní se odborných kurzů u nás i v zahraničí.

Mluví plynně anglicky a rusky.


Miroslava Martincová DiS.
Vystudovala Chebské Gymnasium, poté Vyšší odbornou školu zdravotnickou, kterou zakončila absolutoriem jako diplomovaný specialista - obor porodní asistentka. V roce 2012 svévolně absolvovala kurz asistenta pedagoga pro postižené děti na pedagogickém institutu v Praze, jež zakončila písemnou zkouškou a certifikátem.

Praxi získala v KKN Cheb jako chirurgická sálová sestra, dále jako porodní asistentka. V současné době působí jako zdravotní sestra v ordinaci praktického lékaře.

Pravidelně se účastní odborných školení a seminářů českých i zahraničních specialistů.

Mluví plynně anglicky a německy.