• Pracovní lékařství

  Společnost WEST ART MEDICA s.r.o. poskytuje pracovně lékařské služby v souladu s aktuálně platnou legislativou. Poskytujeme odbornou poradenskou činnost v otázkách ochrany a podpory zdraví, sociální pohody zaměstnanců a hodnocení zdravotních rizik na pracovišti. Pravidelně provádíme kontroly pracovišť společností, zjišťujeme vliv pracovního prostředí a pracovních podmínek na zaměstnance. Provádíme lékařské prohlídky zaměstnanců s ohledem na nároky profese a vlivy práce na zdraví a po dohodě zajišťujeme návaznou péči. Náš lékař je certifikovaný v oboru pracovního lékařství.

  Pro každého zaměstnavatele platí povinnost mít uzavřenou smlouvu o výkonu pracovně lékařských služeb. Oblast pracovně lékařských služeb definuje především zákon 373/2011 Sb., O specifických zdravotních službách a následně vyhláška o pracovně lékařských službách a některých druzích posudkové péče (č. 79/2013).

  Rozsah služeb:

  • hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví
  • provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování způsobilosti pro práci
  • pravidelný dohled na pracovištích nad výkonem práce
  • odborná poradenská činnost pro zaměstnance a zaměstnavatele zaměřená na ochranu zdraví při práci, ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání; a nemocemi souvisejícími s prací
  • školení první pomoci

  Základní druhy prohlídek v rámci PLS:

  • Vstupní prohlídka
  • Periodická prohlídka
  • Mimořádná prohlídka
  • Výstupní prohlídka

  Obsah lékařské prohlídky:

  • Analýza dostupné zdravotní dokumentace
  • Rozbor anamnestických dat
  • Fyzikální vyšetření praktickým lékařem:
   • Kardiopulmonálního systému
   • Cévního systému
   • Zažívacího traktu
   • Smyslových orgánů – orientační
   • Urogenitálního systému
   • Pohybového aparátu
  • Měření krevního tlaku, pulsu, výšky a váhy, dle potřeby možno provést EKG vyšetření
  • Kontrola očkování proti tetanu, v případě potřeby přeočkování
  • Moč: orientační chemické vyšetření
  • Vyhotovení lékařské zprávy s posudkem o zdravotní způsobilosti s ohledem na kategorizaci práce
  • Dle rizika doplnění vyšetření dle požadavku OHS

  Orientační frekvence zdravotních prohlídek u osob pracujících na nerizikových pracovištích (kategorie I a II) u osob mladších 50 let je jednou za 5 let, u osob nad 50 let jednou za 3 roky. Pokud pracoviště spadá do kategorie III nebo IV pak se frekvence pravidelných preventivních prohlídek řídí doporučením OHS pokud posuzující lékař nestanoví jinak. Dle míry rizika jednou za 1-2 roky. Pokud provozuje zaměstnanec práci v noci je povinen se podrobit lékařské prohlídce každý rok.


  Spolupracující firmy:

  • Tekaz Cheb
  • Quadrille s.r.o.
  • Safequard s.r.o.
  • Bevil s.r.o.
  • Ing. Václav Faltus s.r.o.
  • Hotel Relax Bohemia s.r.o.
  • Okresní soud v Chebu
  • Srubmont s.r.o.
  • Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje
  • Chebská účetní a poradenská s.r.o.
  • RDGalenia s.r.o.
  • Flada s.r.o.
  • Město Skalná
  • Ing. Dolejš
  • Varo s.r.o.
  • České štěrkopísky spol. s.r.o.